פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 5
250
8
5,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
178
8
2,450,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
250
8
פתח תקווה
נוה עוז
548
8
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 13
240
8
3,790,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
תור הזהב 5
280
8
4,700,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל 13
380
8
אלקנה
שושנת העמקים 6
500
8
2,400,000 ₪
פתח תקווה
בת גנים
250
8
אלקנה
אדני פז 4
500
8
3,000,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
410
8
11,000,000 ₪
פתח תקווה
החרוב 36
370
8
5,550,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
330
8
פתח תקווה
השיטה
400
8
5,390,000 ₪
אלקנה
 
430
8
2,300,000 ₪
פתח תקווה עמישב
עזרא ונחמיה 33
280
8
3,790,000 ₪
אלקנה
אלקנה
300
8
2,500,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
 
190
8
3,500,000 ₪
פתח תקווה
נוה עוז
280
8
4,680,000 ₪
פתח תקווה
ברנר 54
260
8
3,360,000 ₪
אלקנה
 
500
8
2,900,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500
8
אלקנה
שיר השירים 50
450
8
2,850,000 ₪
אלקנה
 
500
8
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
178
8
2,450,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
350
8
פתח תקווה
בת גנים
350
8
פתח תקווה קרול
 
200
8
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
450
8
3,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב קידר 4
304
8
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
360
8
6,300,000 ₪
פתח תקווה
נווה עוז
250
8
4,700,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מניה שוחט 3
270
8
4,470,000 ₪
פתח תקווה
הרב קידר 4
304
8
4,790,000 ₪
פתח תקווה
עמיקם 7
460
8
4,100,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מניה שוחט
270
8
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס 43
220
8
2,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול
320
8
5,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
מרים ילן שטקליס 99
250
8
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 31
540
8
4,950,000 ₪
פתח תקווה
בת גנים
300
8
6,250,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
300
8
פתח תקווה
נוה עוז
270
8
4,200,000 ₪
פתח תקווה
הלולב 1
500
8
4,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 5
250
8
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס
200
8
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל 13
270
8
3,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
 
220
8
3,180,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן
275
8
3,990,000 ₪
פתח תקווה
שלמה מילר
270
8
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
330
8
4,600,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
זהבי
360
8
3,650,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 57
270
8
5,150,000 ₪
פתח תקווה
הבנים 12
300
8
3,650,000 ₪
אלקנה
אלקנה
500
8
2,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
לוי אשכול
320
8
5,200,000 ₪