פתח תקווה
ברנר 42
220 מר
7
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
210 מר
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרב יחבוב 7
249 מר
7
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 21
250 מר
7
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 52
160 מר
7
2,400,000 ₪
מגשימים
הזית 8
860 מר
7
6,350,000 ₪
פתח תקווה
נווה עוז
350 מר
7
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה' באייר 7
500 מר
7
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
212 מר
7
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 8
240 מר
7
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
252 מר
7
100,000 ₪
פתח תקווה שיפר
אליהו גולומב 4 4
122 מר
7
1,900,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
יוסף לוין
250 מר
7
4,900,000 ₪
פתח תקווה
בת גנים
300 מר
7
5,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 1
220 מר
7
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 10
350 מר
7
3,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
190 מר
7
4,250,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חסדי שמעון 100
240 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
אלברט איינשטיין 55
500 מר
7
5,800,000 ₪
פתח תקווה
ברנר 42
220 מר
7
2,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135 מר
7
2,180,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
500 מר
7
6,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
235 מר
7
4,250,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר
280 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה
נווה עוז
250 מר
7
4,500,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הניצנים
30 מר
7
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר
400 מר
7
4,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
400 מר
7
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה' באייר 7
400 מר
7
3,750,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
300 מר
7
פתח תקווה
החרוב
400 מר
7
4,800,000 ₪
פתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי
200 מר
7
2,260,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
אבא אחימאיר
450 מר
7
6,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 10
250 מר
7
5,490,000 ₪
פתח תקווה
כפר אברהם
200 מר
7
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
190 מר
7
4,290,000 ₪
פתח תקווה
נוה עוז
335 מר
7
4,590,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
168 מר
7
4,000,000 ₪
אלקנה
אלקנה
430 מר
7
2,750,000 ₪
פתח תקווה
נוה עוז
330 מר
7
4,900,000 ₪
פתח תקווה
נוה עוז
270 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו
180 מר
7
2,699,000 ₪
פתח תקווה
הדר גנים
190 מר
7
פתח תקווה
רבקה גובר 7
280 מר
7
פתח תקווה
כפר גנים ג
503 מר
7
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
180 מר
7
2,660,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
ה' באייר
300 מר
7
3,600,000 ₪
פתח תקווה
הדר גנים
350 מר
7
4,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ארתור רופין 11
210 מר
7
2,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135 מר
7
פתח תקווה תקומה
הרב עוזיאל
300 מר
7
3,000,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
200 מר
7
2,260,000 ₪
פתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי
200 מר
7
2,350,000 ₪
פתח תקווה
הותיקים
650 מר
7
3,100,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
הותיקים 1
650 מר
7
2,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אלכסנדר פן
240 מר
7
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
210 מר
7
4,250,000 ₪
פתח תקווה
אלישיב 3
500 מר
7
4,180,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
200 מר
7
2,260,000 ₪
פתח תקווה
יציאה למחלף ירקון 13
156 מר
7
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 15
250 מר
7
4,990,000 ₪
פתח תקווה
כפר אברהם
230 מר
7
3,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
האחים יפה 8
240 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
190 מר
7
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה 7
430 מר
7
3,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135 מר
7
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
100 מר
7
1,680,000 ₪
פתח תקווה
ההדס
340 מר
7
3,980,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135 מר
7
2,230,000 ₪
פתח תקווה
עמיקם 7
450 מר
7
4,100,000 ₪
פתח תקווה
דרך זאב ז'בוטינסקי
180 מר
7
2,250,000 ₪
פתח תקווה קרית דוד אליעזר
יעקב אחווה 38
500 מר
7
3,800,000 ₪
פתח תקווה
ברנר 42
330 מר
7
3,200,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אברהם קופלמן 11
250 מר
7
4,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 5 5
180 מר
7
3,450,000 ₪
מגשימים
הכלנית 3
750 מר
7
6,850,000 ₪
פתח תקווה
הדר גנים
160 מר
7
1,950,000 ₪
פתח תקווה
הלוי 12
160 מר
7
2,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ישראל ישעיהו 8
190 מר
7
2,660,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
220 מר
7
2,280,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין
165 מר
7
2,150,000 ₪
פתח תקווה בת גנים
י"ד הבנים 39
266 מר
7
5,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 4
215 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
א.ד. גורדון 33
350 מר
7
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ מרדכי 15
161 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 21
250 מר
7
פתח תקווה נווה עוז
האביב 19
287 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
ימין שושן 34
325 מר
7
4,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
266 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 30
200 מר
7
3,650,000 ₪
פתח תקווה קרול
י"ד הבנים
360 מר
7
פתח תקווה כפר גנים ג
נקר
7
3,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
175 מר
7
3,650,000 ₪
פתח תקווה
רחוב שקט
7
2,750,000 ₪