פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 7
139 מר
6
100,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
145 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
135 מר
6
2,480,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
137 מר
6
2,460,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
152 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 7
139 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 5
130 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
136 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 9
130 מר
6
2,570,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 9
147 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
17 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
160 מר
6
2,740,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 4
135 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 35
135 מר
6
2,740,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 4
135 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 4
135 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
135 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
153 מר
6
2,670,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 9
135 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון 9
135 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 4
135 מר
6
2,625,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
138 מר
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
שירת אסתר
136 מר
6
2,430,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן
146 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון
140 מר
6
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
138 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 25
17 מר
6
2,790,000 ₪