פתח תקווה אם המושבות
רבקה גובר 7
142
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח
180
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 4
130
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
132
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 4
129
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
144
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 12
136
6
2,570,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 13
146
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
175
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
141
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
170
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח
140
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
135
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
210
6
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
140
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע יפתח 8
140
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
137
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
144
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
145
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 8
145
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
260
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
18
6
2,570,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
150
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
180
6
3,949,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה פלד 3
167
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 10
145
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 4
129
6
2,670,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
178
6
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
144
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
156
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
מבצע חורב
138
6
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
163
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
140
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
152
6
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
160
6
3,550,000 ₪