פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
145
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
145
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 5
170
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
319
6
5,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ 3
140
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
140
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 8
190
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
390
6
3,930,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
146
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
140
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
200
6
4,360,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 44
185
6
4,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 29
350
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
250
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 21
170
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
167
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
140
6
3,090,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
180
6
2,999,999 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
235
6
4,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
150
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
145
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 44
140
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
125
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
150
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
144
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
157
6
3,060,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 44
140
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
200
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
162
6
4,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
145
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
147
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
148
6
2,900,070 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
21
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
148
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
200
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
160
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 5
146
6
3,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
144
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
180
6
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
146
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 34
141
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
170
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
140
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
190
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 41
147
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 40
170
6
3,960,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
395
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
203
6
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8
135
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
125
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
180
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
150
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
200
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
172
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 8
190
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 11
165
6
4,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
140
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8
135
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
210
6
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
137
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138
6
2,860,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
175
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
143
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
138
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
142
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
160
6
4,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
145
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
140
6
2,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 32
200
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172
6
4,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
136
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
234
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
142
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
142
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8 8
6
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
380
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170
6
3,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 36
176
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 32
130
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170
6
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
290
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
120
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
165
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
450
6
5,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
160
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
140
6
3,050,000 ₪