פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
150
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
139
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
150
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 38
180
6
1,715,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אליעזר בן יהודה 23
133
6
2,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
150
6
2,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
משה סמילנסקי 2
115
6
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135
6
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ראב 6
162
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
137
6
1,910,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135
6
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
127
6
2,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 38
180
6
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 3
164
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 38
180
6
1,730,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135
6
1,990,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
140
6
1,930,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
150
6
2,640,000 ₪