פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר
268
6
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
העצמאות 46
135
6
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
142
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
190
6
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 13
130
6
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
170
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה שיפר
הרב משה בלוי 15
185
6
2,290,000 ₪
פתח תקווה
משה שמיר
138
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה
פרופ' ישראל ייבין
18
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
160
6
3,550,000 ₪
אלקנה
 
250
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
144
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 20
160
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
140
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
259
6
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים 4
165
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים 4
165
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי 28
285
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין 20
95
6
1,380,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העוגב
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
145
6
2,200,000 ₪
פתח תקווה תקומה
יוסף נקר 17
158
6
פתח תקווה
יוני נתניהו 8 8
144
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה
דוד שמחי
155
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה
הדר גנים
200
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
145
6
2,650,000 ₪