פתח תקווה
נווה רעים 20
254
6
5,500,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק
132
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור
145
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
161
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
137
6
1,910,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
דגניה
193
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה
מבצע יפתח
140
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
 
144
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 11
144
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 16
142
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 44
140
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
178
6
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש
138
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
140
6
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
135
6
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
140
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה
יעל רום
140
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
260
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
171
6
4,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר
165
6
3,060,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
מיכל לייב כץ
135
6
1,990,000 ₪
פתח תקווה
יעל רום
132
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
140
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
127
6
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 5
170
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
125
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה
נווה גן
180
6
4,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בובר 3
550
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אריה בראון
150
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
18
6
2,570,000 ₪
פתח תקווה
סמיר משה נקאש
150
6
2,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140
6
3,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
180
6
3,949,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
 
270
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה
בת גנים
220
6
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד שמחי
170
6
4,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
שלמה קפלנסקי 67
178
6
3,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
סמיר משה נקאש 3
149
6
3,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
 
319
6
5,600,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אהרון כצנלסון
193
6
פתח תקווה
הרב ישעיהו משורר 20
141
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 3
145
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון
140
6
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
138
6
2,595,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
144
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
150
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול חרנם 1
145
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
144
6
3,200,000 ₪