פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
170 מר
6
11,111 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
הנשיאים
170 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה
נוה עוז
465 מר
6
5,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
120 מר
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
150 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה תקומה
שלמה זלוטניק 3
135 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
מאיר דנקנר
160 מר
6
2,740,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
150 מר
6
פתח תקווה עין גנים דרום
הרב ישעיהו משורר 2
145 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
137 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה
דוד שמחי
155 מר
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה
הדר גנים
235 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
170 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף נקר 44 44
150 מר
6
285,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
למפרט 2
150 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
יונה גרין 8
170 מר
6
פתח תקווה מרכז העיר דרום
מיכל לייב כץ
140 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
אלמוג 9
350 מר
6
3,999,000 ₪
פתח תקווה
נוה עוז
300 מר
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
160 מר
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 1
142 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 9
130 מר
6
3,145,000 ₪
פתח תקווה שעריה
יונה
170 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
176 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס
250 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 84
220 מר
6
3,750,000 ₪
פתח תקווה
אבימלך 4
200 מר
6
5,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר 17
170 מר
6
3,190,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 18
180 מר
6
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
200 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה
סמיר משה נקאש
151 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
שלומציון המלכה
125 מר
6
2,270,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
י"ד הבנים 5
135 מר
6
2,350,000 ₪
פתח תקווה
בן גוריון 00
270 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 4
135 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 3
142 מר
6
2,620,000 ₪
פתח תקווה
החרוב
400 מר
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8 8
135 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
204 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
6
2,820,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
שלמה קפלנסקי
300 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
138 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה
דוד שמחי 6
180 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה
הדר המושבות החדשה, אם המושבות החדשה
140 מר
6
2,000,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 25
175 מר
6
פתח תקווה
שלמה מילר
360 מר
6
3,490,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
אסירי ציון 35
135 מר
6
2,740,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
170 מר
6
3,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
140 מר
6
2,720,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
150 מר
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה
הדר המושבות החדשה, אם המושבות החדשה
140 מר
6
2,000,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
אשר ברש
315 מר
6
3,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 23
137 מר
6
2,000,000 ₪
פתח תקווה
דוד שמחי
155 מר
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
תרזה קוגלמן 4
135 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
178 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
146 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
139 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
150 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה
בוסל 12
250 מר
6
פתח תקווה מרכז העיר צפון
www.yokra-estate.co.il
300 מר
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 2
151 מר
6
פתח תקווה
קרית מטלון
140 מר
6
2,830,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
163 מר
6
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 7
200 מר
6
3,450,000 ₪
פתח תקווה
שלום שמן
160 מר
6
3,550,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
142 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
139 מר
6
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 15
175 מר
6
3,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 15
250 מר
6
פתח תקווה
אבימלך 4
1000 מר
6
5,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
180 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
204 מר
6
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 4
180 מר
6
2,688,888 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 51
130 מר
6
2,230,000 ₪
פתח תקווה
נוה עוז
300 מר
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
www.yokra-estate.co.il
465 מר
6
5,500,000 ₪
מגשימים
 
805 מר
6
6,000,000 ₪
פתח תקווה
בת גנים
340 מר
6
4,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 6
185 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה
הרב חביב ביטון
270 מר
6
3,830,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
167 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
160 מר
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
משה תבורי 1
350 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה
דוד שמחי
400 מר
6
12,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בן גוריון 25
180 מר
6
3,820,000 ₪
פתח תקווה
דוד שמחי
155 מר
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה
דוד שמחי
155 מר
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
אבשלום דינוביץ 10
251 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 41
137 מר
6
100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 21
135 מר
6
2,440,000 ₪
פתח תקווה
עזריאל
171 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
3,390,000 ₪