פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 5
135 מר
5.5
2,180,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס
220 מר
5.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרידמן
5.5
2,080,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר
115 מר
5.5