פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 25
115 מר
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 117
130 מר
5.5
2,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
145 מר
5.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
150 מר
5.5
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
125 מר
5.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 15
120 מר
5.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיק"א 9
200 מר
5.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
130 מר
5.5
2,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 91
119 מר
5.5
1,830,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 26
250 מר
5.5
2,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 91
125 מר
5.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
התשעים ושלוש
130 מר
5.5
2,800,000 ₪