פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 46
380 מר
5.5
3,075,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קוק
150 מר
5.5
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
125 מר
5.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 13
200 מר
5.5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 25
115 מר
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 15
120 מר
5.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
אלעזר פרידמן 18
160 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
השדרה 10
250 מר
5.5
3,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
פיק"א 9
200 מר
5.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה
הרב חנזין 1
135 מר
5.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
130 מר
5.5
2,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 13
135 מר
5.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 34
150 מר
5.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק
210 מר
5.5
2,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
140 מר
5.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
132 מר
5.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 13
135 מר
5.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סלור
100 מר
5.5
1,495,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
100 מר
5.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
120 מר
5.5
1,870,000 ₪
פתח תקווה
הדר המושבות החדשה, אם המושבות החדשה
145 מר
5.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
120 מר
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה שעריה
השופטים 1
150 מר
5.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
וינקלר אלתר
145 מר
5.5
2,320,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
שלומציון המלכה
125 מר
5.5
2,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פיק"א
240 מר
5.5
2,000,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
130 מר
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה
כפר אברהם
180 מר
5.5
2,790,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
70 מר
5.5
2,270,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
143 מר
5.5
2,520,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
138 מר
5.5
2,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 32
200 מר
5.5
3,480,000 ₪
פתח תקווה שיפר
שיפר
150 מר
5.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה
הרב משה בלוי
125 מר
5.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
120 מר
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
135 מר
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
135 מר
5.5
1,930,000 ₪
פתח תקווה שעריה
נחום 13
150 מר
5.5
6,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
גרינשפן 6
138 מר
5.5
2,475,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ילדי טהרן 3
122 מר
5.5
1,930,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
120 מר
5.5
1,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ב
מקליס 5
240 מר
5.5
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
נצח ישראל
255 מר
5.5
3,350,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי
133 מר
5.5
2,450,000 ₪
פתח תקווה
הרב משה בלוי
125 מר
5.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
120 מר
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פיק"א
240 מר
5.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
138 מר
5.5
1,880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 2
145 מר
5.5
2,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ילדי טהרן 3
122 מר
5.5
פתח תקווה קרית אליעזר פרי
עין גנים 77
270 מר
5.5
2,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 13
18 מר
5.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
130 מר
5.5
1,770,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 5
135 מר
5.5
2,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 26
250 מר
5.5
2,580,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
134 מר
5.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה אחדות
יוסף שפרינצק 30
202 מר
5.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
120 מר
5.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
135 מר
5.5
1,970,000 ₪
פתח תקווה עין גנים דרום
ילדי טהרן 3
1 מר
5.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עמישב
שבט גד 6
153 מר
5.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
200 מר
5.5
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 32
162 מר
5.5
3,650,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 7
141 מר
5.5
3,150,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
יבנה 6
125 מר
5.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז 12
230 מר
5.5
2,670,000 ₪
פתח תקווה אחדות
החמישה 3
130 מר
5.5
2,100,000 ₪
פתח תקווה
כפר אברהם
120 מר
5.5
3,100,000 ₪
פתח תקווה עמישב
שבט דן 14
140 מר
5.5
2,390,000 ₪
פתח תקווה שיכון מפ"ם
יצחק בן צבי 16
12 מר
5.5
2,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130 מר
5.5
1,960,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
127 מר
5.5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
130 מר
5.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל
145 מר
5.5
2,790,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
בר גיורא 21
164 מר
5.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
135 מר
5.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 13
130 מר
5.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה
שלמה אבן עזרא
140 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
130 מר
5.5
1,920,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
שלומציון המלכה
125 מר
5.5
2,270,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
פנחס מאירי
146 מר
5.5
2,750,000 ₪
פתח תקווה קרול
מבצע דקל 14
160 מר
5.5
2,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
136 מר
5.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
30 מר
5.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנרייטה סולד 34
150 מר
5.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה
מבצע דקל 15
136 מר
5.5
2,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
130 מר
5.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עמישב
שבט גד 6
156 מר
5.5
1,990,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס
220 מר
5.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 11
130 מר
5.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
150 מר
5.5
3,290,000 ₪
פתח תקווה
כפר גנים ג
135 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
141 מר
5.5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
134 מר
5.5
2,360,000 ₪
פתח תקווה
דוד רמז
160 מר
5.5
2,700,000 ₪
פתח תקווה קרית מטלון
השדרה 10
250 מר
5.5
3,400,000 ₪