אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
146 מר
5
אלקנה
עורי צפון 1
120 מר
5
1,700,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
237 מר
5
2,000,000 ₪
אלקנה
אדני פז 2
146 מר
5
אלקנה
עורי צפון
117 מר
5
1,880,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
255 מר
5
1,790,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
245 מר
5
2,000,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 14
245 מר
5
1,830,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
5
2,000,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
255 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
5
2,000,000 ₪
אלקנה
505 1
245 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 14
245 מר
5
1,890,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
123 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,700,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
117 מר
5
1,750,000 ₪