פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 11
150
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 59
104
4
1,899,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 4
95
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 33
106
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 30
87
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
104
4
1,970,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 22
89
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
103
4
2,040,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 3
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 12
100
4
1,799,999 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 13
97
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 14
100
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 35
105
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
98
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 25
100
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
78
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
92
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
103
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 12
95
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
92
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 9
100
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
95
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
המגיד 4
90
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
חב"ד 3
138
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
110
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
90
4
1,610,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
103
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 19
90
4
1,645,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 12
85
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 3
100
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
92
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 13
6
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר
100
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
105
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
110
4
2,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 12
98
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
103
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
91
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
100
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
100
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
97
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב 27
80
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
102
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 31
94
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
93
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 28
91
4
1,750,000 ₪