אלקנה
עורי צפון 52
116 מר
4
1,650,000 ₪
אלקנה
 
120 מר
4
1,490,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 55
115 מר
4
1,530,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 52
92 מר
4
1,530,000 ₪
אלקנה
 
4
1,740,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 52
92 מר
4
1,520,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 55
115 מר
4
1,550,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
92 מר
4
1,600,000 ₪