פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 31
80 מר
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
71 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
95 מר
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
82 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 24
85 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 8
85 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
80 מר
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון
90 מר
3.5
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
80 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85 מר
3.5
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
3.5
1,630,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יוסף בצרי 8
84 מר
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
פרופ' קלויזנר 5
74 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 3
55 מר
3.5
1,352,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת 10
80 מר
3.5
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 22
85 מר
3.5
1,565,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
95 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
100 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 20
90 מר
3.5
1,435,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
83 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
יוסף בצרי 8
85 מר
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 22
88 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 10
80 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
90 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
85 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 33
90 מר
3.5
1,440,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 24
77 מר
3.5
16,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 5
60 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
91 מר
3.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 16
91 מר
3.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
85 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 24
81 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
105 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 1
125 מר
3.5
1,810,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
90 מר
3.5
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
105 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הצוערים 1
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 8
97 מר
3.5