פתח תקווה מרכז העיר צפון
העלייה השנייה 16
94 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
83 מר
3.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
83 מר
3.5
1,630,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
76 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
85 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
110 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי 21
95 מר
3.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
95 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
79 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ליברמן 4
60 מר
3.5
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נורדאו
86 מר
3.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר 16
110 מר
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 63
95 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
בר כוכבא
85 מר
3.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
העלייה השנייה
90 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
95 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות 8
85 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה מרקוס 8
90 מר
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
110 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
110 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות 15
120 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 54
100 מר
3.5
1,440,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המורים 15
100 מר
3.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר 28
84 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 9 9
76 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חובבי ציון
75 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר 18
68 מר
3.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
90 מר
3.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב 84
70 מר
3.5
1,080,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
120 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נורדאו
95 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
50 מר
3.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
עקיבא ליברכט 16
70 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 36
70 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
90 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד וולפסון 7
70 מר
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי 36
90 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
100 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההגנה 10
100 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
70 מר
3.5
1,570,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
85 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
80 מר
3.5
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר 54
7900 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות 8
85 מר
3.5
1,310,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זיגלבוים 5
68 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
100 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הרב אילוביצקי 8
95 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 9 9
76 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
85 מר
3.5
1,670,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ליברמן 6
80 מר
3.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
100 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההגנה 10
100 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
75 מר
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
85 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
80 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 30
100 מר
3.5
1,640,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
85 מר
3.5
1,395,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 9
83 מר
3.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נורדאו 5
80 מר
3.5
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 31
90 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב
75 מר
3.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
82 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 32
75 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
בר כוכבא 52
75 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
110 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
האיריסים 2
83 מר
3.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר 2 2
3.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו 5
85 מר
3.5
1,420,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
78 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
90 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב 88
90 מר
3.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה מרקוס 8
110 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו 18
92 מר
3.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס 2
70 מר
3.5
1,480,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב 84
64 מר
3.5
1,125,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
90 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
88 מר
3.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
טרומפלדור 19
105 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דרך זאב ז'בוטינסקי 12
83 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
78 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
105 מר
3.5
1,345,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נורדאו 5
90 מר
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
עקיבא ליברכט
85 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוצקין 5
86 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד 54
100 מר
3.5
1,900,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב 42
80 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ביל"ו
115 מר
3.5
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב 48
80 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר 34
85 מר
3.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
78 מר
3.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב 84
64 מר
3.5
1,125,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
נחלת צבי 3
90 מר
3.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המורים
96 מר
3.5
1,385,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
המורים
96 מר
3.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן 13
105 מר
3.5
1,710,000 ₪