פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 11
76 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
82 מר
3
20,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
72 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
90 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 12
90 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
95 מר
3
1,380,000 ₪