פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
80
3
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
80
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 53
90
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
80
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
80
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
82
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
80
3
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
80
3
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 53
85
3