פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 45
80
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 45
90
3
1,600,000 ₪