פתח תקווה שיפר
שיפר
66 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה שיפר
השופט ברנדייס 3
71 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
76 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה שיפר
המכבים
60 מר
3
1,240,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר
76 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה שיפר
יוסף ספיר 51
90 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה שיפר
ד"ר שיפר 16
76 מר
3
1,600,000 ₪