פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
68 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
95 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 43
72 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
80 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
85 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 42
75 מר
3
1,720,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
70 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט 47
90 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 78
70 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי 11
72 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור 49
75 מר
3
1,370,000 ₪