פתח תקווה מרכז העיר דרום
בעל שם טוב
82
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 11
80
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
בעל שם טוב 13
80
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 2
70
3
1,950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
קרית הרב סלומון
73
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
שמואל סלנט
70
3
2,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
טרומפלדור 41
86
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אנה פרנק 11
85
3
1,800,000 ₪