פתח תקווה מחנה יהודה
חב"ד 4
69
3
1,540,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
78
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
78
3
1,660,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 11
85
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
חב"ד 4
70
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 11
80
3
1,398,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה 100
80
3
1,530,000 ₪