פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
60 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
69 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
65 מר
2.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
60 מר
2.5
1,200,000 ₪