פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר
60 מר
2.5
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 24
70 מר
2.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
60 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
62 מר
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 14
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
75 מר
2.5
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
50 מר
2.5
1,040,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 33
73 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון
83 מר
2.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
65 מר
2.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
60 מר
2.5
1,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 31
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
65 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 85
67 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יהוד
60 מר
2.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
65 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
64 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 32
50 מר
2.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 142
80 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 4
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אחד העם
60 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
גד מכנס 32
50 מר
2.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 4
60 מר
2.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
אורלנסקי
68 מר
2.5
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק 9
62 מר
2.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 25
54 מר
2.5
1,295,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יחיאל מיכל פינס 19
65 מר
2.5
1,175,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר
75 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר
55 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב אהרונסון
67 מר
2.5
1,140,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 4
60 מר
2.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד פרנקפורטר 8
55 מר
2.5
1,250,000 ₪