פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג 1000
45 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 24
70 מר
2.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
75 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
68 מר
2.5
1,160,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפורצים
50 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
אוסישקין 19
50 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב הרצוג 23
60 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה משכנות גנים וקרית הרב סלומון
הרב גולד
50 מר
2.5
1,235,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר
60 מר
2.5
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
רוטשילד 136
75 מר
2.5
1,340,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
80 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
60 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
60 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 30
50 מר
2.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס
65 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
70 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
70 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
70 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
62 מר
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים 33
73 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
60 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 36
65 מר
2.5
1,100,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
60 מר
2.5
1,130,000 ₪
פתח תקווה
נוה עוז
650 מר
2.5
5,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
העלייה השנייה
70 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
סביון
83 מר
2.5
1,390,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מוהליבר
65 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
75 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד מאיר גוטמן
78 מר
2.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה תקומה
רמת ורבר
48 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
50 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים
60 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 10
70 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 20
70 מר
2.5
1,195,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
75 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רמב"ם 6
70 מר
2.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
חפץ חיים
50 מר
2.5
1,040,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
ביאליק
65 מר
2.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב הלר
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
שעריה
51 מר
2.5
1,160,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
דוד וולפסון
60 מר
2.5
1,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר
51 מר
2.5
880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס
65 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
60 מר
2.5
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
68 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה שיכון פועלי המזרחי
40
70 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
יעקב קרול
60 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהושע שטמפפר
80 מר
2.5
1,210,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
55 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה
עוזר חיים
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה
דוד בדר
500 מר
2.5
2,900,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 9
55 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מונטיפיורי
2.5
1,180,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
63 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
65 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה נווה עוז
הזמיר 16
647 מר
2.5
5,500,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רש"י 7
70 מר
2.5
1,210,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 35
70 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד וולפסון 25
65 מר
2.5
1,260,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
01
55 מר
2.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההסתדרות
72 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
71 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
72 מר
2.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרצל 85
67 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה נווה גן
קרול
69 מר
2.5
1,090,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 19
38 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 37
70 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
48 מר
2.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 4
80 מר
2.5
1,355,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
65 מר
2.5
1,120,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר דרום, בי"ח השרון
70 מר
2.5
1,195,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דורון 5
45 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה
שפירא /גד מכנס
55 מר
2.5
1,295,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק
50 מר
2.5
950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון 14
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
60 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
מסריק 6
55 מר
2.5
1,050,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני 31
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
זאב ברנדה
65 מר
2.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
הרב קטרוני
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב 1
58 מר
2.5
1,200,000 ₪
פתח תקווה
מרכז העיר צפון
70 מר
2.5
1,190,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 25
48 מר
2.5
1,170,000 ₪
פתח תקווה שעריה
הנביאים 25
46 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
60 מר
2.5
1,070,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
דוד וולפסון 19
50 מר
2.5
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יהוד
60 מר
2.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
חיים עוזר
65 מר
2.5
1,020,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 4
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה יוספטל
שאול המלך 3
50 מר
2.5
950,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר דרום
יואל משה סלומון
65 מר
2.5
1,280,000 ₪