פתח תקווה מרכז העיר צפון
איכילוב 1
85 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי 12
40 מר
2
1,030,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס 16
51 מר
2
1,170,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ארתור רופין 6
70 מר
2
1,290,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
2
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יצחק שדה
38 מר
2
1,083,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרץ נפתלי
50 מר
2
1,250,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור 1
50 מר
2
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
2
1,320,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מקס ברוד
40 מר
2
870,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
55 מר
2
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי 6
76 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
2
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
60 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
55 מר
2
1,099,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
הראשונים
55 מר
2
1,230,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ארתור רופין 6
65 מר
2
1,330,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
מקס ברוד
47 מר
2
880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
זאב אורלוב
65 מר
2
1,060,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 20
50 מר
2
1,090,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
60 מר
2
1,150,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה לייב פינסקר 29
40 מר
2
880,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
פרופ' שור
50 מר
2
1,300,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
יהודה הלוי
70 מר
2
1,195,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
ההגנה
34 מר
2
530,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
85 מר
2
1,350,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
משה הס 16
50 מר
2
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
60 מר
2
1,270,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
האחים שטרייט
35 מר
2
3,100 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
רוטשילד
50 מר
2
1,070,000 ₪