פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129 מר
5
1,830,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 7
119 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
125 מר
5
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
94 מר
3.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
78 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 12
115 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אברבנאל
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
100 מר
4
1,825,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
103 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 29
96 מר
4.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
100 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
250 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 4
100 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 29
63 מר
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129 מר
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
71 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 10
80 מר
3.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 43
108 מר
4
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 1
144 מר
6
2,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 30
60 מר
2.5
1,385,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
100 מר
4
1,425,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
92 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
178 מר
8
2,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
122 מר
4.5
1,970,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי
70 מר
2.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
132 מר
5
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 15
80 מר
3
1,760,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
91 מר
3.5
1,460,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
101 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 39
80 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
71 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 12
72 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
99 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 2
110 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 33
70 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 43
605 מר
465,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 37
60 מר
2.5
1,212,121 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
80 מר
3
1,275,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 22
94 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
84 מר
3.5
1,488,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת 11
120 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 5
114 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 35
135 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
170 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
100 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 1
150 מר
6
2,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 20
68 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115 מר
4.5
1,630,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 20
75 מר
3
1,265,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
110 מר
4.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 200
90 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 30
85 מר
3.5
1,195,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 36
85 מר
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
92 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
134 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
120 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
140 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
90 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 12
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
55 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 16
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 14
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
96 מר
3.5
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 65
134 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
125 מר
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
91 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
160 מר
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
100 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
160 מר
6
2,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
95 מר
4
1,725,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 6
90 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 3
76 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
78 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
118 מר
5
1,880,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
200 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
60 מר
2
1,165,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
100 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
71 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
105 מר
4
1,865,000 ₪