פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 17
125 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
127 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן
113 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 9
127 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
127 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
125 מר
5
2,270,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12
120 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 3
110 מר
4.5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
2,370,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 3
108 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3 3
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41 41
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 7
133 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 3
127 מר
5.5
2,360,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
104 מר
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 16
120 מר
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 8
144 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 1
135 מר
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3 3
114 מר
5
2,280,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 3
120 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 9
127 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 19
124 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
130 מר
5.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 11
127 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
142 מר
5
2,830,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
100 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 24
129 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 16
112 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 5
106 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
120 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 1
120 מר
4.5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
115 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
סנה משה
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
126 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו
200 מר
5
4,490,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
149 מר
6
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
127 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
260 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
110 מר
4.5
2,130,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 14
116 מר
4.5
2,340,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
120 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
125 מר
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
127 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
110 מר
4
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 39
125 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 33
105 מר
4
1,990,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 9
126 מר
5
2,445,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 41
150 מר
5
3,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
127 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
100 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
125 מר
5
2,430,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
128 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 18
131 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 16
127 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי
110 מר
4.5
2,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 22
140 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
125 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
123 מר
5
2,220,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 14
126 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
110 מר
4
2,170,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
102 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 10
100 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
127 מר
5
2,290,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 7
200 מר
6
3,450,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1
127 מר
5.5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
150 מר
5
3,200,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 28
142 מר
5
3,190,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אלוף רחבעם זאבי 7
114 מר
4.5
2,050,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 32
130 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 12 12
135 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
133 מר
5
2,520,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 1 1
3
1,820,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,590,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 13
20 מר
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
איסר הראל 5
124 מר
5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 11
140 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
157 מר
5
3,520,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום 6
140 מר
6
2,600,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 3
108 מר
4.5
2,230,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 12
213 מר
6
3,390,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יוני נתניהו 12
135 מר
5
2,700,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
שרגא רפאלי 11
151 מר
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
רפאל איתן 14
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
אליהו בן חור 15
125 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
יעל רום
126 מר
5
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה
100 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה אם המושבות
משה סנה 27
145 מר
6
2,730,000 ₪