פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
123 מר
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 5
135 מר
5.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67
170 מר
5
3,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
104 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 8
115 מר
5
2,380,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חסדי שמעון 100
240 מר
7
4,000,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ישראל עידוד 8
134 מר
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 24
145 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
20 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 76
90 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף
93 מר
4
1,995,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
89 מר
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
125 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 28
98 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
117 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 20
64 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 8
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 32
82 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
85 מר
3
1,580,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 71
86 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 84
220 מר
6
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 26
125 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ישראל עידוד 8
148 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
110 מר
4
1,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
120 מר
5
3,350,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
104 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 22
102 מר
4
2,100,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
170 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
פרופ' ישראל ייבין 6
109 מר
4
2,316,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
125 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב
110 מר
4.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
100 מר
4.5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 11
80 מר
3
1,640,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
100 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 43
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף שכטר 6
78 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 10
85 מר
4
1,570,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 18
86 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 3
140 מר
6
2,920,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 67 67
170 מר
5
3,530,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
העוגב 53
250 מר
6
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 12
90 מר
4.5
1,780,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 73
100 מר
4.5
1,870,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הכינור 38
150 מר
5
3,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
108 מר
5
1,870,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 11
80 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 26
81 מר
4
1,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר
280 מר
7
3,900,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
95 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
130 מר
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 111
64 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ
90 מר
4.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
90 מר
4
1,560,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 6
85 מר
3
1,750,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 20
90 מר
4
1,710,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 23
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 7
120 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 17
95 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42
104 מר
4.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל
85 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הקתרוס
200 מר
8
2,950,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
אריה בן אליעזר 20
125 מר
5
2,310,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
90 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 16
85 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 9
74 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 42 42
89 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 15
125 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך בגין מנחם 42
89 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
76 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 1
133 מר
5
2,095,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
80 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא
78 מר
4
1,460,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 69
175 מר
5
5,090,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
שמעון ויזנטל 5
117 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
יוסף רוזובסקי 9
170 מר
5
23,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 12
95 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
חנה רובינא 10
75 מר
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
קהילות יעקב 2
219 מר
4.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 7
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
רבי יהודה הנשיא 10
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
ברלוביץ 10
94 מר
4.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 9
79 מר
4
1,567,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 65
120 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הענבל 23
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
הרב פינצי 12
93 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 65
135 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
התוף 111
64 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 65
118 מר
5
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
מנחת שלמה 8
110 מר
6
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 9 9
75 מר
4
1,520,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
השופר 23
180 מר
7
3,850,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 38
117 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה הדר גנים;גני הדר
דרך מנחם בגין 40
85 מר
4
1,700,000 ₪