פתח תקווה כפר גנים א
יהלום בנימין
104 מר
4
2,160,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
יהלום בנימין
136 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
158 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
115 מר
5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי
142 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 3
100 מר
4.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
500 מר
4,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 28
100 מר
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
120 מר
5
2,020,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 2
180 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
95 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב
120 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
יטקובסקי אחים 2
176 מר
6.5
2,940,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 3
125 מר
5
1,970,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר
165 מר
6
3,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הפרטיזנים 21
324 מר
9
5,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 38
105 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
115 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
128 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
117 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
114 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
110 מר
4
1,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 11
120 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 13
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
115 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
סנדרוב 13
100 מר
4
פתח תקווה כפר גנים א
בובר 3
550 מר
6
5,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
180 מר
5
20,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
107 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
138 מר
5
2,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בובר 13
250 מר
6
5,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 36
130 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
200 מר
5.5
3,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 48
98 מר
4
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
115 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 16
90 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
93 מר
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
93 מר
4
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הפרטיזנים
580 מר
10
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
139 מר
5
2,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 21
180 מר
6
פתח תקווה כפר גנים א
יהלום בנימין
133 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 13
112 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
180 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 11
114 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 10
80 מר
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 22
80 מר
3.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
116 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
110 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
110 מר
4.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 16
115 מר
3.5
1,770,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר
159 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 18
170 מר
6
4,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
90 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
נחום ניר 17
160 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
האורים 2
89 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
20 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
88 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר
107 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 15
120 מר
4.5
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 18
115 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
85 מר
3.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 21
135 מר
5
3,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 3
90 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 22
78 מר
3.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום
85 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר
115 מר
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר 6
75 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בובר
520 מר
5,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו 28
110 מר
4
1,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 9
140 מר
4.5
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
שז"ר
105 מר
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
אשר בר לוי 8
130 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 48
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
וייצמן 18
545 מר
6
4,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
135 מר
5
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 31
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הפרטיזנים
500 מר
9
8,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דב הוז
85 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
היבנר 40
94 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
לוחמי הגטו
130 מר
5
2,725,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
בנימין יהלום 19
105 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 1
141 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 16
100 מר
3.5
1,870,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 29
93 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
דגל ראובן 9
120 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 10
90 מר
3.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הסתוונית 2
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
הנשיאים 2
170 מר
4
1,580,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 29 29
100 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים א
חיים ארלוזורוב 29
102 מר
3.5
1,520,000 ₪