פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
100
4
1,760,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 3
55
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
50
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
עגנון 10
82
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
90
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
100
4
1,795,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 27
70
3
1,465,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון
66
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
80
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דרך זאב ז'בוטינסקי
85
4
1,450,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
110
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
85
3.5
1,410,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הנס אנדרסן
80
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 18
125
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 26
132
5.5
2,180,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 16
89
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 48
64
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל 37
270
6
3,940,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
900
6,200,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 4
100
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 3
112
5
1,860,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן
50
2.5
1,315,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב 12
200
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפלמ"ח 13
100
4
2,120,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
הפועל הצעיר 4
50
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
70
3
1,680,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 9
55
2.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 11
180
5.5
3,120,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 12
92
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
65
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
100
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב
109
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
משה שרת
200
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
צה"ל
80
3.5
1,470,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
 
65
2.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 5
110
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 20
110
4
1,660,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
104
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
מ"ג 6
247
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 7
50
2.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
דקר 8
170
5
2,795,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
בורוכוב 12
105
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
קפלן 7
80
3.5
1,595,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
חיים ארלוזורוב
215
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 12
80
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ברל כצנלסון 9
50
2.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה רמות ורבר
ח"ן 14
112
4
1,690,000 ₪