פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
90 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
115 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
123 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
103 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
104 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
110 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
118 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
95 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138 מר
4
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 83
100 מר
4
2,330,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
106 מר
4
2,420,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי
109 מר
4
2,299,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
283 מר
4
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
120 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
102 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון כצנלסון 25
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
104 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
95 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 34
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
204 מר
4
6,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
114 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 3
105 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
115 מר
4
2,420,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
109 מר
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
115 מר
4
2,440,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
110 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 3
21 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
100 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
110 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
112 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 12
109 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
100 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 83
110 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 4
110 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
110 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
מרק לברי 4
116 מר
4
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
118 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
110 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 4
119 מר
4
2,390,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
104 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
116 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
100 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
118 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס 6
12 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 3
105 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 36
110 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
118 מר
4
2,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 999
105 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 42
98 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 6
110 מר
4
2,370,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
117 מר
4
2,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס 10
105 מר
4
2,260,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון 3
108 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 73
114 מר
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דוד אבידן 10
107 מר
4
2,230,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 14
115 מר
4
2,260,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יגאל מוסינזון
100 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
117 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס
105 מר
4
2,320,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
111 מר
4
2,480,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
130 מר
4
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 36
116 מר
4
2,230,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
105 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
90 מר
4
2,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
100 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
110 מר
4
2,540,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
98 מר
4
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
107 מר
4
2,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
110 מר
4
2,340,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 8
95 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
104 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
110 מר
4
2,200,000 ₪