פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
190 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 11
165 מר
6
4,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
100 מר
3.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
170 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר 1
91 מר
3.5
2,180,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
128 מר
5
2,630,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
120 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
130 מר
5
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הפרדס 3
100 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 32
130 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ויצמן
150 מר
6
4,995,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
125 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין 3
127 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 10
250 מר
7
5,490,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
102 מר
4
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138 מר
4
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 8
135 מר
6
2,730,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ימין שושן 9
250 מר
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 40
130 מר
5
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
110 מר
4
2,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
133 מר
5
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
200 מר
6
4,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
140 מר
6
3,050,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב משה צבי נריה 1
125 מר
5
2,480,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר
121 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
120 מר
5
2,590,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות 49
120 מר
5
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין 42
140 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 40
120 מר
5
2,760,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
90 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
123 מר
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי
110 מר
4
2,280,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
פנחס חגין
146 מר
5
2,790,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
200 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
174 מר
6.5
2,970,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
190 מר
7
4,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 44
120 מר
4
2,825,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ניגונים 31
540 מר
8
4,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ימין שושן 34
325 מר
7
4,650,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
120 מר
4.5
2,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
10 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
חיים זכאי 2
137 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 34
100 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן 36
202 מר
5
6,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
160 מר
5.5
3,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
250 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
210 מר
6
4,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 33
210 מר
7
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 5
250 מר
8
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
210 מר
7
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
138 מר
6
2,860,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
145 מר
5
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
170 מר
5
4,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
100 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
115 מר
4
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
159 מר
5
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
דניאל ליפשיץ
203 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
106 מר
4
2,420,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
170 מר
6
4,250,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
146 מר
6
3,100,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
143 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
175 מר
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
100 מר
4
1,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון 32
127 מר
5
2,620,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
125 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130 מר
5
2,640,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
132 מר
5
2,595,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
138 מר
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
משה דוד מייזנר
154 מר
5
3,600,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
130 מר
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
142 מר
6
3,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
150 מר
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד
160 מר
5
4,150,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
160 מר
6
4,190,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 31
135 מר
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
204 מר
4
6,500,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 10
125 מר
5
2,570,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
145 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
100 מר
4
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
200 מר
6
4,200,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
זמירות 15
250 מר
7
4,990,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
הרב ד"ר משה אויערבך
130 מר
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים 31
110 מר
4
2,375,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
אהרון מסקין
147 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
עמנואל זמיר 12
120 מר
5
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
190 מר
7
3,850,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר 32
200 מר
6
פתח תקווה כפר גנים ג
יטקובסקי אחים
110 מר
4
2,380,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
172 מר
6
4,290,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
וייצמן
172 מר
6
3,800,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
ישראל עידוד 3
104 מר
4
2,450,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
העצמאות
118 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
יוסף נקר
151 מר
5
3,890,000 ₪
פתח תקווה כפר גנים ג
בן גוריון
160 מר
6
4,200,000 ₪