פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
95 מר
4
1,860,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 28
93 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל
90 מר
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
177 מר
4
2,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
ישראלוב 1
85 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
120 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
המגיד 4
90 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
121 מר
5
1,940,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 59
107 מר
4
2,090,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 33
100 מר
5
2,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 28
103 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 18
92 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
ישראלוב 5
85 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 50
85 מר
3
1,630,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 7
76 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
שקד
500 מר
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
35,000,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
13 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
93 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון 16
80 מר
3
1,655,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
94 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 23
100 מר
4
1,900,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הזוהר 9
75 מר
3
1,460,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
המגיד 2
89 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
70 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
100 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנרייטה סולד 13
88 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 59
70 מר
3
1,546,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
117 מר
4.5
2,200,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 11
80 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנרייטה סולד 19
103 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יהושע בן נון
75 מר
3
1,210,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה 100
80 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
90 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
102 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 22
80 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
118 מר
4.5
2,270,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
90 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
80 מר
3
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
100 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 9
112 מר
4
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
68 מר
3
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
380 מר
4,000,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 32
82 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
95 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
85 מר
3
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר 33
120 מר
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 9
100 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
110 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
95 מר
4
1,630,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
98 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי 14
93 מר
4
1,785,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מנחם רצון
97 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
90 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
150 מר
6
2,580,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
110 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
190 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
75 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן צבי 27
129 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
79 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
115 מר
4
1,730,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
160 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
130 מר
6.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
75 מר
3
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 13
97 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב שקדי
91 מר
4
1,785,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
100 מר
4
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
75 מר
3
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
150 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הרב מיימון 14
120 מר
3
2,850,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל 28
100 מר
4
1,980,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
102 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
150 מר
6
2,100,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
95 מר
4
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
100 מר
4
1,740,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
האר"י הקדוש
97 מר
4
1,810,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב
94 מר
4
1,830,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יוסף שפרינצק 1
93 מר
4
1,190,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
חב"ד 6
54 מר
2.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה 23
202 מר
8
2,480,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
3.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
145 מר
5
2,080,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 6
106 מר
5
1,549,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
בעל שם טוב 52
75 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 23
90 מר
4
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
75 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
צבי הירש קלישר
98 מר
4
1,620,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
זכריה הלל
96 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הנביאים 6
55 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס 22
65 מר
3.5
1,320,000 ₪