אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
מגדל הלבנון 14
300 מר
9
2,700,000 ₪
אלקנה
אלקנה
145 מר
3
1,390,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500 מר
8
אלקנה
עורי צפון 1
92 מר
4
1,600,000 ₪
אלקנה
505 1
245 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 52
92 מר
4
1,530,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 125
450 מר
10
2,590,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
8
2,300,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
117 מר
5
1,880,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,700,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
12
2,720,000 ₪
אלקנה
 
250 מר
6
2,100,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
255 מר
5
1,790,000 ₪
אלקנה
 
430 מר
8
2,600,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 23
650 מר
6
אלקנה
שיר השירים
480 מר
8
2,650,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
120 מר
5
1,700,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
8
2,900,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 55
115 מר
4
1,550,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,600,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,650,000 ₪
אלקנה
שושנת העמקים 6
500 מר
8
2,400,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 14
245 מר
5
1,890,000 ₪
אלקנה
טורי זהב 13
500 מר
9
3,300,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 52
92 מר
4
1,520,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
250 מר
215,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
255 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
27
17000 מר
6,200,000 ₪
אלקנה
 
120 מר
4
1,490,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
250 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
חבצלת השרון
400 מר
9
2,450,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
123 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 196
240 מר
9
2,850,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
250 מר
215,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
117 מר
5
1,820,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
480 מר
8
2,650,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,680,000 ₪
אלקנה
 
250 מר
6
אלקנה
שיר השירים
450 מר
10
2,590,000 ₪
אלקנה
שושנת העמקים 6
495 מר
6.5
2,590,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
430 מר
11
אלקנה
 
300 מר
200,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
8
2,300,000 ₪
אלקנה
 
300 מר
280,000 ₪
אלקנה
 
430 מר
8
2,580,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
123 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
חבצלת השרון
400 מר
9
2,450,000 ₪
אלקנה
 
150 מר
5
1,500,000 ₪
אלקנה
 
420 מר
6
2,350,000 ₪
אלקנה
 
300 מר
9
2,500,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
8
2,400,000 ₪
אלקנה
 
250 מר
9
2,390,000 ₪
אלקנה
חוט השני 12
400 מר
8
3,000,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
אלקנה
 
200 מר
7
2,240,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 254
480 מר
10
2,590,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 168
400 מר
12
2,950,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 27
600 מר
10
3,700,000 ₪
אלקנה
טורי זהב 13
500 מר
9
3,650,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
470 מר
6
2,350,000 ₪
אלקנה
חוט השני 12
390 מר
8
2,790,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500 מר
8
2,350,000 ₪
אלקנה
תאנה
300 מר
7
2,500,000 ₪
אלקנה
 
220 מר
9
2,400,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500 מר
6
2,150,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,700,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
117 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
שושנת העמקים 6
495 מר
6.5
2,490,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 0000
285 מר
7
2,950,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 55
115 מר
4
1,530,000 ₪
אלקנה
מגדל הלבנון 14
305 מר
10
1,650,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
430 מר
11
אלקנה
 
120 מר
4
1,490,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500 מר
6
2,170,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,550,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 55
92 מר
4
1,530,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 27
650 מר
9
3,200,000 ₪
אלקנה
טורי זהב 1
250 מר
5
1,100,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 2
120 מר
5
1,700,000 ₪