אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
אדני פז 2
146 מר
5
אלקנה
 
500 מר
10
2,700,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
92 מר
1,600,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
8
2,900,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 52
116 מר
4
1,600,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 55
115 מר
4
1,530,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 52
116 מר
4
1,650,000 ₪
אלקנה
 
430 מר
8
2,600,000 ₪
אלקנה
אלקנה
300 מר
250,000 ₪
אלקנה
אלקנה
430 מר
7
2,750,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500 מר
8
אלקנה
אלקנה
500 מר
9
2,950,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
8
2,300,000 ₪
אלקנה
אלקנה
300 מר
8
2,500,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
237 מר
5
2,000,000 ₪
אלקנה
אלקנה
500 מר
10
2,550,000 ₪
אלקנה
שושנת העמקים 6
500 מר
8
2,400,000 ₪
אלקנה
505 999
260 מר
6
2,320,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 27
600 מר
12
3,000,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,600,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 125
450 מר
10
2,590,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
10
2,650,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
117 מר
5
1,880,000 ₪
אלקנה
אלקנה
500 מר
10
2,600,000 ₪
אלקנה
מגדל הלבנון 14
770 מר
11
2,700,000 ₪
אלקנה
אלקנה
260 מר
6
2,320,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
146 מר
5
אלקנה
עורי צפון 1
255 מר
5
1,790,000 ₪
אלקנה
 
120 מר
4
1,490,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
245 מר
5
2,000,000 ₪
אלקנה
אלקנה
500 מר
8
2,900,000 ₪
אלקנה
 
300 מר
190,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
5
2,000,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 14
245 מר
5
1,830,000 ₪
אלקנה
מגדל הלבנון 14
300 מר
9
2,700,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 52
92 מר
4
1,530,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
480 מר
8
2,650,000 ₪
אלקנה
טורי זהב 13
500 מר
9
3,300,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 52
92 מר
4
1,520,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
250 מר
215,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
255 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
120 מר
5
1,700,000 ₪
אלקנה
27
17000 מר
6,200,000 ₪
אלקנה
 
250 מר
6
2,100,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
5
2,000,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 1
450 מר
9
אלקנה
505 1
245 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 23
650 מר
6
אלקנה
שיר השירים 1
450 מר
8
2,900,000 ₪
אלקנה
 
4
1,740,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 55
115 מר
4
1,550,000 ₪
אלקנה
אלקנה
145 מר
3
1,390,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
92 מר
4
1,600,000 ₪
אלקנה
 
500 מר
12
2,720,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 14
245 מר
5
1,890,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
123 מר
5
1,870,000 ₪
אלקנה
שיר השירים
500 מר
6
2,150,000 ₪
אלקנה
עורי צפון 1
117 מר
5
1,700,000 ₪
אלקנה
עורי צפון
117 מר
5
1,750,000 ₪
אלקנה
שושנת העמקים 6
495 מר
6.5
2,490,000 ₪
אלקנה
שיר השירים 0000
285 מר
7
2,950,000 ₪