פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
160 מר
6
2,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 5
540 מר
6
3,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
176 מר
6
פתח תקווה עין גנים
 
161 מר
6
2,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
167 מר
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
139 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
138 מר
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
170 מר
6
3,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
167 מר
6
4,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
140 מר
6
2,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
161 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
140 מר
6
2,980,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
139 מר
6
פתח תקווה עין גנים
 
139 מר
6
2,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
160 מר
6
3,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
140 מר
6
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
150 מר
6
3,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
160 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
145 מר
6
2,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
170 מר
6
3,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
165 מר
6
פתח תקווה עין גנים
 
170 מר
6
3,830,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 8
150 מר
6
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
180 מר
6
3,985,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
170 מר
6
3,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
173 מר
6
3,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
137 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
142 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה מרכז העיר צפון
סמיר משה נקאש 3
164 מר
6
3,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
170 מר
6
פתח תקווה עין גנים
 
170 מר
6
3,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
142 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
145 מר
6
2,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סמיר משה נקאש
140 מר
6
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
160 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
152 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
139 מר
6
2,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
140 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
280 מר
6
פתח תקווה עין גנים
 
150 מר
6
2,870,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
142 מר
6
2,860,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
200 מר
6
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
150 מר
6
2,970,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
304 מר
6
4,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
196 מר
6
2,630,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
140 מר
6
פתח תקווה עין גנים
 
6
4,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
180 מר
6
4,000,000 ₪