פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 28
120 מר
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 5
114 מר
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת 3
140 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 28
120 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 10
140 מר
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 5
114 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
140 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת 10
120 מר
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת 11
104 מר
5
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 5
108 מר
5
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 10
110 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
140 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 5
111 מר
5
1,605,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
111 מר
5
1,605,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
145 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 12
120 מר
5
1,680,000 ₪