פתח תקווה עין גנים
עין גנים
200 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 16
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
163 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
185 מר
5
2,350,000 ₪