פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115 מר
5
1,699,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 28
201 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
140 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
200 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
140 מר
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 16
120 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
130 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
80 מר
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 21
125 מר
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 6
142 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת 3
140 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
130 מר
5
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130 מר
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 5
115 מר
5
1,630,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
185 מר
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 28
120 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 10
140 מר
5
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
140 מר
5
1,980,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת 10
120 מר
5
1,930,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
125 מר
5
1,899,999 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת 11
104 מר
5
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
135 מר
5
1,710,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
105 מר
5
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 10
110 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130 מר
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130 מר
5
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
140 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אברבנאל
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 5
111 מר
5
1,605,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן
111 מר
5
1,605,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
125 מר
5
1,545,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
500 מר
5
3,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
145 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
120 מר
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 12
120 מר
5
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
140 מר
5
2,420,000 ₪