פתח תקווה עין גנים
כרמלי
118
5
2,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 12
115
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 4
125
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
275
5
2,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד וולפסון 56
105
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115
5
1,698,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
120
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
132
5
פתח תקווה עין גנים
זפרן 6
200
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 32
100
5
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
חזון אי"ש 10
120
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
140
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
125
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 16
120
5
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 3
155
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
185
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אברבנאל
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 4
125
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי 7
110
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד וולפסון 56
99
5
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
125
5
1,820,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
200
5
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 65
134
5
2,199,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 16
120
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
140
5
2,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
110
5
2,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
115
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
118
5
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
125
5
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 6
142
5
2,330,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 28
201
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
125
5
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
125
5
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
125
5
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
134
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129
5
1,830,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 28
120
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129
5
1,840,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
129
5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
130
5
2,200,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
134
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
120
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
134
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
130
5
2,050,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100
5
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
132
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
135
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
140
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 5
114
5
1,900,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
125
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
120
5
2,000,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 6
100
5
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
163
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 5
114
5
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
120
5
2,000,000 ₪