פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
110 מר
4.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
106 מר
4.5
1,715,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 20
100 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115 מר
4.5
1,630,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
122 מר
4.5
1,970,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
110 מר
4.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115 מר
4.5
1,725,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
100 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
110 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
95 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי 10
110 מר
4.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 31
110 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
105 מר
4.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
111 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 6
100 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 20
110 מר
4.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 5
105 מר
4.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
120 מר
4.5
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 5
105 מר
4.5
1,650,000 ₪