פתח תקווה עין גנים
עין גנים
94
4.5
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80
4.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
100
4.5
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 32
100
4.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
110
4.5
2,030,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
122
4.5
1,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 20
90
4.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 4
125
4.5
2,090,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 7
100
4.5
1,790,000 ₪