פתח תקווה עין גנים
חזון אי"ש 14
78 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
160 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 51
70 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 30
85 מר
3.5
1,195,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
95 מר
3.5
1,425,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
92 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
94 מר
3.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 39
80 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
85 מר
3.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 36
85 מר
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
90 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
70 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
78 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
81 מר
3.5
1,375,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
88 מר
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 6
94 מר
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
90 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
85 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85 מר
3.5
1,395,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 36
80 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
87 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
90 מר
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 6
82 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
85 מר
3.5
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 10
90 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 41
87 מר
3.5
1,340,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
70 מר
3.5
1,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
96 מר
3.5
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
95 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
180 מר
3.5
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
85 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 11
76 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 57
75 מר
3.5
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 57
75 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 29
78 מר
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
70 מר
3.5
1,384,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
75 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 36
80 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 99
92 מר
3.5
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
85 מר
3.5
1,394,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
90 מר
3.5
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 8
90 מר
3.5
1,580,000 ₪