פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90
3.5
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
160
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
160
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 1
80
3.5
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 33
90
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
90
3.5
1,220,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
75
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 12
81
3.5
1,540,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 6
90
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 37
80
3.5
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 33
90
3.5
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 24
66
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
88
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 32
80
3.5
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 12
95
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 33
87
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80
3.5
1,280,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 4
80
3.5
1,395,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 10
81
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
160
3.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
80
3.5
1,395,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 32
78
3.5
2,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 6
78
3.5
1,495,000 ₪