פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 7
119 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
71 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
75 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
82 מר
3
20,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
70 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
85 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
72 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
69 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
75 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85 מר
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
79 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
70 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 49
90 מר
3
1,533,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 32
78 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
75 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 32
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
96 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
70 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
73 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 1111
83 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד וולפסון 50
67 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 18
70 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
84 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 13
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אבו רביע
72 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 5
80 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 10
80 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
73 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
78 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
95 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 6
75 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
74 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
88 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 28
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 4
80 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
70 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
74 מר
3
1,385,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
72 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 28
72 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
92 מר
3
1,680,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 1000
95 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 4
77 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
78 מר
3
1,395,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
75 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 10
75 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
70 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
70 מר
3
1,454,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
72 מר
3
1,300,000 ₪