פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 12
72 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 15
80 מר
3
1,760,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
100 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 200
90 מר
3
1,570,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 20
75 מר
3
1,265,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 12
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
71 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 3
76 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
71 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 44
75 מר
3
1,335,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 20
68 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3
70 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני
78 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 16
85 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי
80 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
80 מר
3
1,275,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 22
94 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 37
80 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
80 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 28
70 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
85 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 22
90 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
105 מר
3
1,445,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
75 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
75 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
78 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
75 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
70 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 44
72 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 37
85 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
61 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3 3
70 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 32
78 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 57
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
72 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 14
75 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 11
76 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 4
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי 6
90 מר
3
1,130,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
69 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 5
70 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
90 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
75 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
70 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
90 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
75 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 32
75 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 3
61 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 2 2
80 מר
3
3,500 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 12
90 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
66 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
73 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
3
1,255,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 1111
83 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד וולפסון 50
67 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 49
90 מר
3
1,553,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 55
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
פתח תקווה עין גנים
מזרחי
88 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
84 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
90 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 13
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 4
80 מר
3
1,355,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
90 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אבו רביע
72 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני
68 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 25
85 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 10
80 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
90 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
73 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
78 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
95 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 6
75 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
74 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
88 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 28
80 מר
3
1,390,000 ₪