פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
82
3
20,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 18
78
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 4
78
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 3
79
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
71
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 37
80
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 14
70
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
70
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 17
170
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 33
90
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 16
75
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי
75
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 9
60
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
80
3
1,620,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
190
3
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 36
80
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 17
83
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 12
75
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 37
80
3
1,195,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
61
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
90
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 12
73
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 18
70
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 12
75
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 33
80
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75
3
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 33
80
3
1,200,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
90
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי
80
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
80
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 4
72
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 57
75
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני
78
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
162
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
מזרחי 4
85
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
שלמה בן יוסף
80
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 4
75
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80
3
1,600,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי
80
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל 16
75
3
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
90
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי
75
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75
3
1,700,000 ₪