פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 3
61 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 12
90 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 7
119 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 38
90 מר
3
1,400,020 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
70 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,370,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
75 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
66 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 18
70 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
73 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
79 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
75 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
70 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
82 מר
3
20,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 57
75 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
66 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 1111
83 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
78 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
80 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
75 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד וולפסון 50
67 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
90 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
80 מר
3
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
72 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 55
60 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
70 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
85 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
מזרחי
88 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
90 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אצ"ל
84 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 4
80 מר
3
1,355,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 13
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
90 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אבו רביע
72 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני
68 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 28
67 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 25
85 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 5
80 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 10
80 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
90 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
73 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
78 מר
3
1,500,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
95 מר
3
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 6
75 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 3
65 מר
3
1,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 22
90 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
74 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
70 מר
3
1,420,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 50
61 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
88 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 28
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 4
80 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
67 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
70 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
75 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
80 מר
3
1,230,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
77 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 28
72 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן 32 32
75 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
89 מר
3
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
72 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
78 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 45
70 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
3
1,195,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
77 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
80 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
75 מר
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
78 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
75 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
89 מר
3
1,725,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני
68 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
78 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
80 מר
3
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
 
73 מר
3
1,330,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
77 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
75 מר
3
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
3
1,520,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
84 מר
3
1,470,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
70 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
90 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
מזרחי
88 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
88 מר
3
1,540,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85 מר
3
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
88 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 2
70 מר
3
1,769,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
60 מר
3
1,360,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
70 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
55 מר
3
1,250,000 ₪