פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 28
201 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 12
72 מר
3
1,430,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
1,950,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
71 מר
3
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
95 מר
3.5
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
200 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 26
90 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
100 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 36
77 מר
3.5
1,560,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 51
70 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דוד פוחס 3
220 מר
4
2,080,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
135 מר
5
1,890,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אלקחי 8
100 מר
4
פתח תקווה עין גנים
המגינים 16
120 מר
4
1,940,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
122 מר
4.5
1,970,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 7
119 מר
3
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 35
135 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב אבו רביע 3
70 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 14
95 מר
4
1,590,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 28
70 מר
3
1,340,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
110 מר
4
1,475,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
75 מר
3
1,260,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
120 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
משמר הירדן 8
100 מר
4
10,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 44
65 מר
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
78 מר
3
1,290,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
95 מר
3.5
1,425,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 61
75 מר
3
1,560,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
א.ד. גורדון 6
90 מר
3.5
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
115 מר
4.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
100 מר
4
1,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
130 מר
4.5
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
105 מר
4
1,865,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
המגינים 10
80 מר
3.5
1,530,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 30
50 מר
2.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3
70 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
90 מר
4
20,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי 8
110 מר
4
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
101 מר
4
2,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
80 מר
3
1,275,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
80 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
2
1,190,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 42
100 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
יעקב פנחסי
140 מר
5
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
85 מר
3.5
פתח תקווה עין גנים
הלפרין 5
100 מר
4
1,780,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
זפרן
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
104 מר
4
1,790,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אברבנאל
5
2,390,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 44
72 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
70 מר
3
1,300,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
105 מר
3
1,445,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
160 מר
3.5
1,580,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל
110 מר
4.5
1,730,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
75 מר
3
1,180,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם 37
85 מר
3
1,270,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
162 מר
3
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
134 מר
5
2,100,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל
71 מר
3
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
61 מר
3
1,350,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 9
101 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 17
140 מר
6
2,170,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרברט סמואל 24
130 מר
6
1,670,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
66 מר
3
1,320,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
115 מר
5
1,770,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי 44
56 מר
2
1,175,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רחל המשוררת
120 מר
5
1,990,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
94 מר
3.5
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
114 מר
4
2,070,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
60 מר
2
1,165,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
אמיר בנימיני 3 3
70 מר
3
1,295,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים 30
82 מר
3
20,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
85 מר
3.5
1,250,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים דרום
110 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
103 מר
4
2,150,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
103 מר
5
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
100 מר
4
1,820,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
80 מר
3
1,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי 1
90 מר
4
1,540,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
רמב"ם
92 מר
3.5
1,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
הרב יעקב טולדנו 18
78 מר
3
1,480,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
75 מר
3
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 33
100 מר
4
1,490,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
כרמלי
115 מר
5
1,699,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
נחלת צבי
160 מר
6
2,380,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב 26
100 מר
4
1,650,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
דון יצחק אברבנאל 25
100 מר
4
1,850,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
110 מר
4
1,700,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
סוקולוב
115 מר
4
1,690,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
עין גנים
163 מר
5
2,400,000 ₪
פתח תקווה עין גנים
פרישמן
72 מר
3
1,380,000 ₪