פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
153 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
150 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
158 מר
6
2,660,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
141 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
140 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
158 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
157 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
210 מר
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 999
144 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שחם 2
130 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 69
148 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק
140 מר
6
2,780,000 ₪