פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
 
144
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שאול חרנם
133
5
2,625,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 67
150
5
4,900,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
 
136
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שאול חרנם
130
5
2,690,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 59
120
5
2,475,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שאול חרנם 1
125
5
2,715,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שאול חרנם 1
125
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק
132
6
2,900,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שאול חרנם
147
6
2,740,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק 1
145
6
2,680,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
136
5
2,325,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שאול חרנם
142
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
זלוטניק
125
2,350,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק 1
140
900,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
 
7500
1,110,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 69
175
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שחם 40
150
1,250,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק 4
113
1,100,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
125
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שחם 1
67
650,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
150
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
180
6
4,500,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
פרופ' ישראל ייבין
317
6
5,000,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
141
6
2,760,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
171
6
4,450,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
זבוטינסקי
86
1,580,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
זבוטינסקי
90
1,550,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
זבוטינסקי
120
1,390,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
פרופ' ישראל ייבין
125
5
2,460,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
 
250
230,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
 
91
4
1,625,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק
140
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
זבוטינסקי
90
1,600,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
זבוטינסקי
90
1,600,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
זבוטינסקי
90
1,600,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
זבוטינסקי
120
1,490,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 65
156
6
2,880,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
פרופ' ישראל ייבין 6
125
5
2,540,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
ברקת
150
2,190,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 67
146
5
2,596,000 ₪