פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
153 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק
195 מר
5
2,750,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
136 מר
5
2,540,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
150 מר
6
2,850,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
158 מר
6
2,660,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
141 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
140 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
158 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
157 מר
6
2,700,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
125 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
ז'בוטינסקי
90 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
פקיעין
250 מר
2,050,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
125 מר
5
2,600,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
210 מר
6
4,100,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 999
144 מר
6
2,750,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שחם 2
130 מר
6
2,800,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 67
128 מר
5
2,580,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
דרך זאב ז'בוטינסקי
60 מר
3
1,280,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים
135 מר
5
2,420,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 69
148 מר
6
2,790,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 18
120 מר
5
2,500,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
שלמה זלוטניק
140 מר
6
2,780,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
השיקמה 4
200 מר
4
2,750,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הביטחון
54 מר
1,000,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
הסיבים 67
138 מר
5
2,650,000 ₪
פתח תקווה אזור תעשייה פארק ינאי ורמת סיב
השיקמה 4
200 מר
4
3,000,000 ₪