פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס 21
200
5
3,500,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל
550
5
3,300,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 26
180
5
2,900,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 26
180
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
שמואל חיים לנדוי 26
280
5
3,000,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל
114
5
2,150,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 56
150
5
2,350,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 29
580
5
3,900,000 ₪