פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 29
580 מר
5
3,900,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל
114 מר
5
2,250,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן 15
200 מר
5
2,550,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
דבורה הנביאה
440 מר
5
3,670,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
210 מר
5
2,070,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג 8
125 מר
5
1,960,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב ריינס
500 מר
5
3,250,000 ₪