פתח תקווה כפר אברהם
יהושע חנקין 9
101 מר
4
1,600,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
רמח"ל 3
100 מר
4
1,720,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
יהושע חנקין
110 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
יהושע חנקין
110 מר
4
1,550,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
100 מר
4
1,670,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
90 מר
4
1,750,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
בר אילן
180 מר
4
2,030,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
יהושע חנקין
110 מר
4
1,550,000 ₪