פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
50 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
75 מר
3
1,250,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
יהושע חנקין
72 מר
3
1,440,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב הרצוג
45 מר
3
1,190,000 ₪
פתח תקווה כפר אברהם
הרב עוזיאל 43
75 מר
3
1,635,000 ₪